Calendrier 2022

AVRIL samedi 9 & dimanche 10 Trophée Mid-Amateurs  
MAI samedi 21 ou dimanche 22 Rotary Golf Cup  
JUIN mercredi 15 & jeudi 16 Trophée Séniors  
SEPTEMBRE samedi 10 & dimanche 11 Grand-Prix